Blog

Korporacyjna “SZOPKA “ czy prawdziwa STRATEGIA Cz. II ?

« wróć

Jak sprawić by wdrożenie nowej strategii stało się sukcesem całej organizacji ?

 

 

 

 

 

Przedstawiamy przedstawimy bliżej 6 kluczowych elementów strategii,
które tworzą organizacje samouczące się.

 

 

 

 

 

Brak zaangażowania całej organizacji

 

 Jeśli jesteś członkiem zarządu, zadaj sobie dwa proste pytania:

  • Kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie stworzonego przez ciebie „Show Case” w twojej organizacji ?
  • Kto realizuje procesy obecnej strategii w twojej firmie ?

 

Zaangażowanie które można przekuć potem w realne wsparcie, można zbudować jedynie poprzez aktywne włączenie w proces budowania nowej strategii wszystkich poziomów organizacji. Oczywiście nie chodzi tutaj o bezpośrednie włączenie w proces każdego pracownika firmy ale wydobycie kluczowych osób z całej organizacji które w kolejnym etapie implementacji będą efektywnym ambasadorem przeprowadzanej transformacji. Może to zakłócić pewną strefę komfortu z poziomu zarządu który nie jest jedynym „guru” sterującym strategią nowego kierunku.

 

 Słuchaj! - nie tworzysz realnego wyboru

 

Jeśli zaangażujesz kluczowe osoby na wszystkich poziomach organizacji, nie narzucaj z góry uformowanego kierunku dla nowej strategii. Wysłuchaj wszystkich opcji, a następnie umiejętnie animuj organizacje na tory strategii nowego kierunku. Słuchać to cierpliwość i pokora która trzeba umiejętnie kierować aby każda z osób uczestnicząca w tym procesie poczuła się jako partner w dyskusji a nie jako egzekutor „master slave”.

 

Dane to nie wszystko

 

Dokonywanie skomplikowanych analiz danych historycznych na potrzeby umocowania strategii jest jedynie jednym z elementów jej docelowej skuteczności. Tworzenie strategii to proces twórczy, kreatywnego tworzenia nowej przyszłej rzeczywistości, dlatego bazowanie jedynie na podstawie danych często nie dostarcza oczekiwanych wyników biznesowych.

Biurko to bardzo groźne miejsce z za którego mamy ograniczony obraz naszej realnej organizacji. Mocowanie decyzji strategicznych bez realnego wykorzystania potencjału, który drzemie w każdej firmie jest kierunkiem z wysokim ryzykiem porażki.

Zawsze podejmuj decyzje na podstawie danych, ale nigdy im nie ufaj. Każdy KPI, każda dana jest jedynie cyfra, cyfra za która stoi cala organizacji wraz z pracownikami ich wartościami i kompetencjami. Bez rozumienia co dokładnie stoi za nimi … nie wiemy nic.

 

Komunikacja strategii bazująca na taktyce jak to sprzedać?

 

Jeśli bazujesz na „trendy prezentacji” jako podstawowym kanale komunikacji poniesiesz porażkę.

Cała organizacja musi stać się jej integralna częścią poprzez możliwość refleksji, oraz dialogu w aspektach oczekiwanych zmian w obecnych postawach i zrachowaniach.

Ludzie musza nadarzać za zmiana w przeciwnym razie pójdziesz z nią szybko, ale sam.

 

Zawsze weryfikuj:

 

  • Czy to nowe jest dla wszystkich jasne i zrozumiale?
  • Czy wierzą w to nowe?
  • Czy maja zaufanie do ciebie?

 

Wdrożenie to już tylko formalność…

 

Ewidentnym znakiem wskazujący na strategie z gatunku “Show Case” jest przekonanie zarządu stojącego na czele korporacji iż wszyscy pracownicy organizacji jak „jeden mąż” będą rzetelnie realizować zadania na bazie komunikacji zadań do wykonania.

Spróbujcie spojrzeć na transformacje jako transwersalna kaskadę płynąca przez wszystkie poziomy organizacyjne z ukierunkowaniem na partnerstwo oraz konstruktywna kreatywność tworzonych przez nich opcji.

 

Stabilizacja, po co to nam?

 

Po każdej transformacji następuje proces stabilizacji, oddechu dla organizacji która przebyła ciężka i długa drogę zakończoną sukcesem, ale.. nie ma strategii idealnych które we wszystkich jej aspektach i założeniach zakotwiczyły i przyniosły zakładany wynik biznesowy.

Dlatego istotnym elementem domknięcia całego procesu implementacji strategii jest analiza własnych doświadczeń z popełnionych błędów, tworząc tym samym organizacje samouczące.

 

W KAIKAKU postrzegamy każda strategie jako kluczowy element w procesie transformacji, o ile jest stworzona właściwie. Promujemy partnerskie podejście bazujące na wzajemnej współpracy poprzez aktywne zaangażowanie całej organizacji w proces transformacji wraz z możliwością kształtowania przez nią własnych rozwiązań i wyborów.

 

Nasze podejście do procesu transformacji jest wynikiem naszych wartości i przekonań zakotwiczonych na wieloletnim doświadczeniu i współpracy z naszymi klientami. Dlatego wierzymy, iż dobra strategia to proces twórczego kształtowania, a nie problem na który musimy znaleźć rozwiązanie. Nasza domena to sterowanie twórczymi transformacjami, które umożliwiają naszym klientom ciągłe pozyskiwanie przewagi konkurencyjne na rynku.

 

 

 

 

Masz pytania? Napisz do nas

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane