Blog

O krok przed konkurencją

« wróć

O krok przed konkurencją

O krok przed konkurencją – transformacja biznesowa i co dalej?

 

Dość powszechnie mówi się o konieczności dokonywania transformacji biznesowych, by utrzymać przewagę konkurencyjną, by być w czołówce przedsiębiorstw i dorównać rynkom dojrzałym oraz skrócić poszerzający się dziś w stosunku do nich dystans.

To globalna konkurencja, ciągłe zmiany technologiczne i szybko zmieniające się zapotrzebowania rynkowe wymagają coraz krótszych cyklów zmiany i transformacji. Prędkość, ale i jakość tych przemian nie rzadko determinuje sukces jak również i żywotność przedsiębiorstw.

Rynek pędzi w zawrotnym tempie, a wszelkie transformacje wymusza dodatkowo postęp technologiczny i cyfryzacja, która w dobie technologicznych start-up’ ów nie ma końca.

Następują zmiany w oczekiwaniu Klientów a trendy rynkowe dyktują nowe modele obsługi Klientów. Zmienia się sposób postrzegania Klienta i aby wygrać konkurencyjnym otoczeniu ukształtowanym przez tworzenie doświadczenia pojedynczego konsumenta w danym czasie, musimy zacząć rozwijać zupełnie nowe nastawienie. Dokonujemy tego, w celu zrozumienia swoich globalnych procesów, ale przede wszystkim po to by znaleźć zupełnie nowy sposób na tworzenie, a co więcej na dostarczanie nowej wartości.

Jako jednostki ludzkie czujemy potrzebę wewnętrznej przemiany i budzimy swoją świadomość i potrzebę zmiany, gdyż możemy dalej tkwić w bezruchu, bo pędzący świat po prostu nas ominie.

Taką samą świadomość budzą w sobie przedsiębiorcy, którzy pozostają na bieżąco z trendami rynkowymi i chcą w dobie czasów „disruptive”, dalej ciągle i systematycznie się rozwijać. 

Posiadanie świadomości i potrzeby transformacji oraz chęć rozwoju to jednak dopiero początek, który niestety nie gwarantuje sukcesu. Nie jest też gwarantem posiadania umiejętności, kompetencji i reprezentowania zachowań, które będą podstawą do stworzenia planu przekształcania, w kierunku tworzenia wartości.

Transformacja to zmiana obrazu i sposobu postrzegania konkurencji. To więc nie tylko technologia, sposób myślenia i nowe drogi dotarcia do Klientów, ale budowa niestandardowych modeli biznesowych, zrozumienie własnej strategii, dróg jej rozwoju, a dopiero potem narzędzi technologicznych, które będą wspomagały ten proces.

Nie jesteśmy robotami i jeszcze długo nie będziemy w stanie zrobić wszystkiego za pomocą technologii, sztucznej inteligencji i wirtualnego świata.

Dlatego w KAIKAKU uważamy, że podstawą każdej transformacji biznesowej jest tworzenie zdolności społecznych, rozwoju zachowań i postaw. Dla nas jest to podstawowy czynnik stymulujący zmiany w biznesie. Przez to będziemy w stanie odpowiednio wykorzystać dostępną technologię, wykształcić niezależność w myśleniu i działaniu. To podstawy do wykształcenia odwagi biznesowej i umiejętności zarządzania ryzykiem, rozwoju kompetencji przywódczych, innowacyjności i pokonywania przeszkód.

Transformacja biznesowa nie jest już nastawiona na sprzedaż produktu, na system transakcyjny, ale na rozwój który zapewni długofalową relację z tym samym Klientem, po to by kupował nie tylko produkt, ale usługę z nim związaną.

Poprzez takie działania, mamy możliwość zebrania wielu danych o Kliencie, a nie tylko o transakcji. Gromadzimy miliony informacji o preferencjach Klienta, czasie, rodzaju zakupów, łączymy usługi, po to by go utrzymać długofalowo, a przez to czerpać wymierne zyski i w ten sam sposób przyciągać nowych Klientów.

Dzięki takim transformacjom i zmianie podejścia do rozwoju i utrzymania Klienta firmy technologiczne i typu BIG DATA, mają co robić, a nasze transformacje są podstawą do rozwoju dla firm z sektora informatycznego, jako sektora wspierającego każdy inny biznes.

Idąc dalej, to postawa do rozwoju holistycznych modeli biznesowych, na które niestety nie wszyscy przedsiębiorcy są gotowi, mentalnie, bądź finansowo, przez co nie są w stanie wykorzystać swojego potencjału.

Ale co zrobić, by wykorzystać ten potencjał i pokazać, ze:

-  nadążamy za konkurencją i jesteśmy o krok przed nią

-  umiemy organizować i rozwijać nasz warsztat, że jesteśmy na bieżąco,

-  znamy trendy, mamy i umiemy efektywnie wykorzystać swoje zasoby

- inwestujemy w relacje

- umiemy dzielić i zarządzać wiedzą

 

Co zrobić, by transformacja stała się priorytetem, decyzją i strategią, sposobem postrzegania Klienta, a nie tylko tworem wymuszonym przez postęp technologiczny?

W KAIKAKU odpowiadamy, że kształtowanie strategii transformacji to nie koncentracja na znajomości procesów biznesowych, technologii informatycznej i analizie danych.

Dla nas transformacją i kluczem do przekształcenia firmy w wysokowydajną organizację jest kultura organizacji, jej zdolność do angażowania pracowników, stymulowania ich motywacji i realnego wpływu na rozwój firmy. 

To zburzenie tradycyjnego modelu, w którym skupiamy się na rozwiązywaniu problemów. To radykalna zmiana (KAIKAKU) do definiowania i znaczenia wartości w firmie, co przekłada się na sposób podejścia do Klientów, a co za tym idzie podniesienia własnej wartości, potem sprzedaży i zysków.

To zmiana tworzenia wartości i zysku w każdym biznesie. Takie podejście według nas rzuca wyzwanie ustalonym praktykom menedżerskim w zarządzaniu talentami, rozwoju produktu, produkcji, ustalaniu cen, logistyce, marketingu i zarządzaniu marką.

Chcemy pokazać, że zmiana to potencjał i szansa na kształtowanie biznesu jutra, której podstawą i siłą napędową są nadal ludzie zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, przed którymi potencjał rozwoju.

W związku z tym, wierzymy, że kluczem do przekształcania firmy z obecnego „status quo” w zrównoważoną, wysoką wydajną organizację, w dodatku samouczącą się, jest kultura organizacji, ludzie, którzy na co dzień tworzą i zarządzają dziennym biznesem, to na nich skupiamy swoją uwagę.

Przywracamy wartość, którą nadal są ludzie i ich wartości, ale wartości, które się zmieniły z biegiem czasu, rozwoju technologii, mobilności i nieograniczonego dostępu do informacji, ale również wartości, na które mają wpływ dzisiejsze zachowania konsumenckie, potrzeby oraz jakże odświeżone dziś stwierdzenie –„Nie samą pracą żyje człowiek”.

Zatem podczas jej budowania nowej kultury organizacyjnej tworzy się zdolność do angażowania pracowników i pozostawiania im realnego wpływu na rozwój firmy w dobie ich nowych wartości, nawyków, po to by absorbować energię i zasoby z umiejętnościami niezbędnymi do skoncentrowania się na tworzeniu pożądanych efektów wynikających z nowych zachowań i nawyków. W związku z tym naszym Klientom doradzamy:


"W pierwszej kolejności rozwijaj swoich pracowników, a potem rozwijaj swoją firmę"

 
Jako pracodawca musisz wspierać pracowników w rozwoju -  ich elastyczność i odporność na dynamikę zmian, aby mogli zmierzyć się z wyzwaniami i niepewnością, jakie mogą pojawić się po drodze. Dzięki temu będą gotowi do nauki, absorbowania i zachowania nowych umiejętności oraz skupienia się na swoich celach.

Jako pracodawca, jesteś naturalnym trenerem, by wzbudzić w pracownikach innowacyjność, oraz ciągłe kwestionowanie rzeczywistości i nieakceptowanie miernoty, wykształcanie świadomości, że tylko „najlepsze jest wystarczająco dobre”.

Angażowanie pracowników w pokonywanie przeszkód, pytanie, co myślą, to oprócz zaangażowania, budowanie relacji nie tylko biznesowych, ale również międzyludzkich, troska o wewnętrznego Klienta, którym są pracownicy kupujący Twój pomysł na biznes i jego rozwój, to budowanie wewnętrznych sprzedawców, którzy wierzą i są związani z Twoją marką, którą będą promować i się z nią identyfikować.

W ten sposób, kształcisz przyszłych liderów w organizacji na wszystkich jej szczeblach, którzy będą uwzględniać praktyczne trenowanie optymalizacji, by utrzymać pożądany poziom motywacji w dłuższej perspektywie. W ten sposób trenujesz i wykształcasz umiejętności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorczości, co jest dziś jedną z najbardziej pożądanych cech młodego pokolenia liderów, którzy osadzają się w bezpiecznym świecie i nie potrafią podejmować decyzji, bądź z drugiej strony są one na tyle ryzykowne, że nie mają szansy na powodzenie w dłuższej perspektywie.

Liderzy w organizacji znajdują się w samym środku procesu zmian, w którym zastanawiamy się, czy ta zmiana, na pewno nastąpi. Dlatego potrzebujemy liderów, którzy będą wstanie wskazać kierunek rozwoju, zaangażować pracowników i podejmować decyzje, które, mimo, ze obarczone ryzykiem, będą motorem do dalszego działania i transformacji.

Bez wewnętrznego przywództwa i możliwości coachingu na miejscu następuje powrót do starego schematu realizacji krótkoterminowych celów i krótkoterminowych wyników, które dodatkowo zaczynają spadać, gdy pracownicy wracają do swoich dawnych nawyków.

Poprzez wdrożenie procesu trójfazowego można rozpocząć budowę nowej kultury doskonałości i stworzyć organizację samouczącą się, w której pracownicy czują się upoważnieni, inspirowani i motywowani do dalszej poprawy. Mają narzędzia i odpowiednie wsparcie by zmiany kontynuować i ciągle się doskonalić, a tym samym zapewnić nieustanną transformację, która będzie uwzględniać zmiany rynkowe, technologiczne i relacje inwestorskie.

W związku z tym, w KAIKAKU wypracowaliśmy model transformacji opierający się na
trzech kluczowych elementach tworzenia wartości:Sposób myślenia – tzw. Design thinking i motywacja

Pierwszym krokiem w budowaniu kultury firmy, która będzie ukierunkowana na wysokowydajną organizację samouczącą się, jest stworzenie mentalności, która będzie angażować każdego pracownika i dostosować go do potrzeb Twojej wizji, misji i wartości, a także pozostawić realny wpływ na proces ciągłego doskonalenia.

Jest to strategia do innowacyjnego myślenia oparta na poszukiwaniu rozwiązań, w przeciwieństwie do koncentracji na problemie. Dzięki kwestionowaniu rzeczywistości, o której już wspominaliśmy, uczymy się jak zarządzać zmianą i redefiniować model, strategię i procesy w firmie. To również sposób na minimalizowanie ryzyka poprzez analizę potencjalnych rozwiązań i skupienie się na celu do osiągniecia i potencjalnych rezultatach.

Dzięki temu tworzymy nowe możliwości rozwoju.

Pracownicy będą myśleć bardziej twórczo i innowacyjnie, w wyniku czego będą kontynuować działania pomimo wyzwań, zmian i potencjalnych przeszkód.

Są w stanie modyfikować, doskonalić i tworzyć nowe narzędzia dla poszczególnych rozwiązać i powiązać je z globalna strategia przedsiębiorstwa, która z tytułu ich zaangażowania w życie firmy jest im znana i używana na co dzień.

Jest to podejście cross-funkcyjne, angażujące różne zespoły pracowników, różnych szczebli, dzięki czemu wykorzystują wiedzę innych a także stwarzają możliwości do swojego rozwoju. Maja dostęp do wielu obszarów, dzięki temu podejście do rozwiązania jest kompleksowe i miarodajne.

Dodatkowo angażując pracowników i dając im poczucie bycia częścią czegoś większego, dbamy również o kształtowanie talentów w naszej organizacji, które zgodnie z przeprowadzonymi badaniami nadal są mitem w naszych organizacjach i tu realizujemy cel stawiany dzisiejszym przedsiębiorcom, czyli „dostrzec i wyzwolić autentyczne, innowacyjne i zdeterminowane talenty. Jak? Ucząc się nowych kompetencji: samoświadomości, empatii, rozwijania talentów, wzmacniania pracowników”

Budujemy motywatory i podwaliny systemu premiowego opartego na premiowaniu zaangażowania i innowacyjności.

Pracownicy myślący twórczo i „out of the box” są w stanie wraz z nami efektywnie przeprowadzić proces „close the gap”, który jest przez nas wykorzystywany przy projektowaniu rozwiązań nowych modeli biznesowych jak również przy modelowaniu procesów biznesowych mających na celu eliminacje strat i wyłonienia procesu opartego na dostarczaniu „wartości dodanej”.

Niestety często zdarza się, że myślimy zbyt szablonowo, by transformacja czy jakakolwiek zmiana została utrzymana i rozwijana w dłuższej perspektywie, dla tego tak istotna w naszej ocenie jest inwestycja w odpowiedni zespół.


Strategia, czyli Kontekst Biznesowy

Wiemy już, że dzięki właściwemu sposobowi myślenia ukierunkowanego na ciągle doskonalenie, organizacja będzie gotowa skupić się na osiągnięciu określonych celów i planów strategicznych firmy. Ta faza dotyczy rozwoju - budując umiejętności i kompetencje niezbędne do wzrostu biznesu. Dzięki zastosowaniu podejścia "close-the-gap" w momencie projektowania rozwiązań w procesie „Design Thinking” Twoja organizacja będzie w stanie sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom wynikających z otocznia biznesowego.

W pierwszym kroku motywując i inspirując, budujemy zaufanie naszych pracowników, ale i zaufanie oraz trwałe, wieloletnie relacje z Klientami, którymi na co dzień zarządzają nasi pracownicy. Dzięki czemu nasze transformacje i optymalizacja w biznesie dają gwarancję sukcesu i dalszego rozwoju, a strategia staje się praktyką. Jest namacalna i integralna częścią każdego dnia, każdego pracownika, a nie tylko wymysłem Zarządu niepowiązanym z działalnością i wartością firmy.

Pamiętajmy, że strategia, to nie tylko słowo pisane, to przede wszystkim opracowany na podstawie wizji rozwoju plan działania, kierunki, rynki, jak będziemy wygrywać z konkurencją. Strategia musi być kaskadowana i przełożona na wymierne, mierzalne cele biznesowe. Proces tworzenia strategii, by była spójna z wizją musi być musi być również spójna wewnętrznie. Musi mieć możliwość wdrożenia, ale i uwzględniać pozycję rynkową i oczekiwania Klientów, musi być zakomunikowana oraz wyjaśniona pracownikom a na końcu przełożona na plan działań, z których pracownicy będą rozliczani w ramach wdrożenia, wspierania i rozwijania strategii.

Mając wiedzę biznesową i sposób myślenia ukierunkowany na poszukiwanie rozwiązań jesteśmy w stanie podejść do transformacji w obszarze podstawowego modelu biznesowego zwracając uwagę na zmiany w obszarze naszych partnerów biznesowych, jak efektywnie nimi zarządzamy, kluczowych aktywności i wartości, którą oferujemy naszym Klientom i wreszcie do rozwoju relacji z Klientami. Wszystkie te obszary są zarówno powiązane z działaniami handlowymi jak i operacyjnymi, po to by transformacja była kompletna.

Skupiamy się na strategii, gdyż to ona dyktuje kierunki naszych transformacji, doskonalimy ludzi, bo to oni finalnie strategię wdrażają w życie.

 

Przywództwo, czyli powszechny Leadership

Kształtowanie postaw przywódczych nie jest łatwe, a tym samym żadna zmiana ani transformacja nie będzie owiana sukcesem bez liderów, którzy będą w stanie poderwać tłum w momencie sytuacji kryzysowych i ciągłej konieczności wdrażania zmian i utrzymania firmy w stanie ciągłej transformacji.

W związku z tym koncentrujemy się na kreowaniu i utrzymywaniu silnego przywództwa w organizacji, aby zapewnić, że nowo zdobyte umiejętności sposobu myślenia i kluczowe kompetencje trwale zakorzenią się w organizacji i staną się sposobem na biznes, a nie wymysłem konsultantów.

Jest to krytyczny krok często pomijany w organizacjach. Pamiętajmy, że menadżer to nie lider. Częstym błędem przedsiębiorców jest zatrudnianie menadżerów by przeprowadzali i wdrażali zmiany. Menadżer jest po to by efektywnie zarządzał danym obszarem, lider jest po to by wskazywał kierunki rozwoju, dawał wsparcie, ale był niezależny w myśleniu i działaniu. Wszystko po to, by w dobie przeszkód umiał podjąć ryzyko, dzielił się wiedzą i doświadczeniem biznesowym, by był dojrzały biznesowo i emocjonalnie, gdyż jego głównym celem jest zapewnienie, że ​​pracownicy nie powrócą do starych nawyków, że utrzymają zmianę i będą dalej uczestniczyć w transformacji.

KAIKAKU opiera się wieloletnim doświadczeniu zarzadzania procesem zmian i transformacji w organizacjach. Jako doradcy-praktycy dysponujemy bogatym doświadczeniem w rozwoju liderów i projektowaniu programów rozwojowych, aby zapewnić wdrożenie zdefiniowanej strategii firmy i na jej bazie kształtować organizację, która będzie doskonalić procesy i samych siebie.

Każda transformacja biznesowa wymaga dokładniejszego spojrzenia na strukturę i kulturę firmy, jak również głębokie „nurkowanie” w wymiarze behawioralnym, gdzie będziemy dalej analizować zmianę zwyczajów i postaw, które muszą mieć miejsce w celu wywarcia wpływu na Państwa organizację.

Wierzymy, że zmiana zaczyna się i kończy się na zaangażowanych, zmotywowanych pracownikach. Pamiętajmy, że transformacja angażuje ludzi, procesy i technologię, po to by strategia i wizja były praktyką, która będzie wspierać rozwój i nowy biznes.

Dlatego tak duży nacisk kładziemy na rozwój, zaangażowanie i motywację pracowników, oraz kształtowanie ich nowych zachowań. Jest to podstawa, by prawidłowo transformować procesy i wdrażać i udoskonalać wspomagające je technologie

Zdajemy sobie sprawę, że możemy zmienić ludzi, ale możemy zmieniać ich zachowania i nawyki, możemy zmieniać procesy i technologie, by był to biznes na miarę jutra.

Zapraszamy zatem do wspólnej podróży, w której będziemy Państwa partnerem na drodze wprowadzania nowych kierunków rozwoju, partnerem w transformacji biznesowej – operacyjnej i strategicznej.

 

Masz pytania? Napisz do nas

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane