Blog

Wydaje się być proste: 1-2-3 Strategia Lean. Ale czy nie pozornie …?

« wróć

Wydaje się być proste: 1-2-3 Strategia Lean. Ale czy nie pozornie …?

Wydaje się być proste: 1-2-3 Strategia Lean. Ale czy nie pozornie … Trzy kroki tworzenia wydajnej organizacji samouczącej się.

Kluczem do przekształcania firmy z obecnego status quo w zrównoważoną, wysoką wydajną organizację samouczącą się, jest kultura organizacji. Podczas jej budowania tworzy się zdolność do angażowania pracowników i pozostawiania im realnego wpływu na rozwój firmy.

Przestajesz pielęgnować przestarzałą kulturę skupiającą się na rozwiązywaniu problemów i gaszeniu pożarów, zamiast tego absorbujesz energię i zasoby, aby „wyposażyć” i rozwijać swoje zespoły umiejętnościami niezbędnymi do skoncentrowania się na tworzeniu pożądanych efektów wynikających z nowych zachowań i nawyków.

 

"W pierwszej kolejności rozwijaj swoich pracowników, a potem rozwijaj swoją firmę."

 

Jako pracodawca musisz wspierać pracowników w rozwoju, - ich elastyczności i odporności na dynamikę zmian, aby mogli zmierzyć się z wyzwaniami i niepewnością, jakie mogą pojawić się po drodze. Dzięki temu będą gotowi do nauki, absorbowania i zachowania nowych umiejętności oraz skupienia się na swoich celach.

Wreszcie, liderzy w organizacji na wszystkich jej szczeblach muszą uwzględniać praktyczne trenowanie optymalizacji, aby utrzymać pożądany poziom motywacji w dłuższej perspektywie. Jako lider mogłeś znaleźć się w samym środku procesu zmian, w którym zastanawiałeś się, czy ta zmiana, aby na pewno nastąpi. Wydawało Ci się że zapewniłeś wysoki poziom komunikacji, zaangażowania i wsparcia Twoim pracowników, a tu nadal jak robili tak robią… W tej sytuacji można by pomyśleć: Twarda materia odporna na zmiany! Ale czy na pewno?

Bez wewnętrznego przywództwa i możliwości coachingu na miejscu następuje powrót do starego schematu realizacji krótkoterminowych celów i krótkoterminowych wyników, które dodatkowo zaczynają spadać, gdy pracownicy wracają do swoich dawnych nawyków. Poprzez wdrożenie procesu trójfazowego można rozpocząć budowę nowej kultury doskonałości i stworzyć organizację samouczącą się, w której pracownicy czują się upoważnieni, inspirowani i motywowani do dalszej poprawy. Mają narzędzia i odpowiednie wsparcie by zmiany kontynuować i ciągle się doskonalić.

W KAIKAKU Strategia Lean 1-2-3 opiera się na poniżej zdefiniowanych kluczowych elementach tworzenia wartości:

 

Sposób myślenia

Pierwszym krokiem w budowaniu kultury firmy, która będzie ukierunkowana na wysokowydajną organizację samouczącą się , jest stworzenie mentalności, która będzie angażować każdego pracownika i dostosować go do potrzeb Twojej wizji, misji i wartości, a także pozostawić realny wpływ na proces ciągłego doskonalenia.

Dzięki temu tworzymy nowe możliwości rozwoju. Pracownicy będą myśleć bardziej twórczo i innowacyjnie, w wyniku czego będą kontynuować działania pomimo wyzwań, zmian i potencjalnych przeszkód.

 

Strategia czyli Kontekst Biznesowy

Dzięki właściwemu sposobowi myślenia ukierunkowanego na ciągle doskonalenie, organizacja będzie gotowa skupić się na osiągnięciu określonych celów i planów strategicznych firmy. Ta faza dotyczy rozwoju - budując umiejętności i kompetencje niezbędne do rozwoju biznesu. Dzięki zastosowaniu podejścia "close-the-gap" twoja organizacja będzie w stanie sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom wynikających z otocznia biznesowego.

 

Utrzymanie i Rozwój, a więc Przywództwo

Teraz nadszedł czas, aby skoncentrować się na rozwijaniu silnego przywództwa w organizacji, aby zapewnić, że nowo zdobyte umiejętności sposobu myślenia i kluczowe kompetencje trwale zakorzeniły się w organizacji i po prostu stają się sposobem, w jaki robimy biznes codziennie. Jest to krytyczny krok często pomijany w organizacjach a jego głównym celem jest zapewnienie, że ​​pracownicy nie powrócą do starych nawyków.

 

Niektóre firmy popełniają błąd polegający na ograniczeniu rozwoju strategii firmy tylko do poziomu zarządu i najwyższego kierownictwa mając nadzieję, że po prostu spłynie grawitacyjnie do całej organizacji. Zawsze pytaj, kto w Twojej firmie realizuje procesy biznesowe o wartości dodanej? To nie kierownictwo najwyższego szczebla z ich strategiczną perspektywą, ale wszystkie poziomy poniżej nich, realizujące codzienne procesy biznesowe i wraz ze strategią biznesową. Dlatego zarządzanie zmianą w strategii Lean jest kluczowym elementem poza samą strategią, aby zapewnić oczekiwanie rezultaty. KAIKAKU opiera się wieloletnim doświadczeniu zarzadzania procesem zmian w organizacjach. Jako doradcy-praktycy dysponujemy bogatym doświadczeniem w rozwoju liderów i projektowaniu programów rozwojowych, aby zapewnić wdrożenie zdefiniowanej strategii firmy i na jej bazie kształtować organizację, która będzie doskonalić procesy i samych siebie.

Strategia Lean wymaga dokładniejszego spojrzenia na strukturę i kulturę firmy, jak również głębokie „nurkowanie” w wymiarze behawioralnym, gdzie będziemy dalej analizować zmianę zwyczajów i postaw, które muszą mieć miejsce w celu wywarcia wpływu na Państwa organizację.

Wierzymy, że zmiana zaczyna się i kończy się na zaangażowanych, zmotywowanych pracownikach

To nie jest łatwe, dlatego zapraszamy do wspólnej podróży, w której będziemy Państwa partnerem na drodze wprowadzania nowych kierunków rozwoju.

W roli lidera możesz realnie stworzyć zmianę zachowań w Twojej firmie, które są kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Nie możemy zmienić ludzi, możemy zmieniać zachowania i nawyki. Jak?  Zapraszamy do naszych kolejnych publikacji, które pojawią się już wkrótce.

Masz pytania? Napisz do nas

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane