Modele biznesowe

Modele biznesowe

Sprawny model biznesowy zapewnia realizację założonej strategii.

Modele biznesowe w przeciwieństwie do strategii działają wewnątrz organizacji, opisując sposoby w jaki nasi Klienci tworzą wartość dla swoich Klientów, zapewniając, że będą czerpali z niej wymierne zyski.

 

Redefiniując lub budując razem z Klientami ich model biznesowy skupiamy się na 9 etapach. W pierwszym z nich poznajemy lub definiujemy segmenty Klientów naszych Klientów. W kolejnym definiujemy lub redefiniujemy proponowana wartość a potem przechodzimy do analizy kanałów dystrybucji i sprawdzamy ich efektywność.

 

W trzecim etapie badamy efektywność i narzędzia budowania i rozwijania relacji z Klientami i definiujemy źródła przychodów. W kolejnym kroku proponujemy i definiujemy potrzebne zasoby a następnie skupiamy się na kluczowych działaniach i celach biznesowych powiązanych ze strategią handlową.

 

W dwóch ostatnich etapach sprawdzamy, definiujemy i proponujemy Kluczowych partnerów biznesowych powiązanych ze strategią w łańcuchu dostaw, a na końcu zajmujemy się struktura kosztów i kształtowaniem strategii cenowej. Sprawny model biznesowy rzetelnie przygotowany wspólnie z Klientem i wdrożony poprzez jego zasoby a z nasza pomocą w perspektywie długoterminowej przekłada się na poprawę zyskowności i wzrost przewagi konkurencyjnej.

 

Masz pytania? Napisz do nas

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane