Strategie w łańcuchu dostaw

Strategie w łańcuchu dostaw

Tworzymy kompleksowe strategie w całym łańcuchu dostaw

Tworzymy kompleksowe strategie w całym łańcuchu dostaw (od wdrożenia produktu do dystrybucji) ukierunkowując jej wszystkie procesy na poprawę elastyczności, redukcji czasu dostaw oraz efektywniejszym zarządzaniem kompleksowością w biznesie.  Pomagamy wdrażać narzędzia usprawniające zarządzanie zapotrzebowaniem i wspomagające planowanie produkcji. Łącząc je z procesami sprzedażowymi jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom kompleksowe wsparcie i wdrożenia, obejmujące najważniejsze procesy w firmie.

 

Usługi doradcze w zakresie łańcucha dostaw KAIKAKU zapewniają doświadczenie, możliwości i wiedzę, aby pomóc naszym klientom w tworzeniu długoterminowej rentowności i wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój dynamicznych operacji i cyfrowych sieci dostaw.


Nasza oferty usług są naprawdę zróżnicowane na rynku, ponieważ zawierają wszystkie możliwości potrzebne do realizacji kompleksowego, opartego na wartościach podejścia wdrażania strategii w przekrojowym łańcuchu dostaw. Znamy strategię, znamy branże i funkcje biznesowe, znamy technologię.

 

Dzięki współpracy z KAIKAKU klienci mają dostęp do dedykowanego podejścia doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów w zakresie strategii łańcucha dostaw, innowacji i doradztwa procesowego oraz możliwości technologicznych. Współpracujemy z naszymi klientami w szerokim zakresie branż, aby rozwiązać kluczowe problemy biznesowe, takie jak:

 • PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

  PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

 • ZAOPATRZENIE & ZAKUPY

  ZAOPATRZENIE & ZAKUPY

 • OPERACJA

  OPERACJA

 • LOGISTYKA & DYSTRYBUCJA

  LOGISTYKA & DYSTRYBUCJA

 • PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
 • Zarządzanie ryzykiem & umowy handlowe
 • Segmentacja produktów
 • Zintegrowane zarządzanie planowaniem S&OP

Planowanie łańcucha dostaw (SCP) jest procesem koordynacji aktywów firmy w celu optymalizacji dostarczania towarów, usług i informacji od dostawcy do klienta, jak i równoważenia podaży i popytu. Stworzenie efektywnego procesu SCP umożliwia naszym klientom planowanie, analizę scenariuszy "co jeśli" i zobowiązania w zakresie popytu, z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń.

Wiele firm łączy ryzyko i umowy handlowe tylko z dostawcami i dystrybucją. Niemniej jednak ryzyko w łańcuchu dostaw łączy się w wieloma innymi aspektami. Bierzemy to pod uwagę i bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu  konsultanci KAIKAKU kompleksowo analizują ryzyko i podpowiadają narzędzia, by zarządzać nim świadomie i efektywnie.

Segmentacja produktów – bo nie każdy produkt pasuje do każdego rynku

 

Pomagamy naszym Klientom kształtować portfolio produktów w taki sposób, by dostosować wolumen, zapotrzebowanie oraz charakterystykę produktów nie tylko do rynków i Klientów docelowych, ale również do możliwości operacyjnych i biznesowych naszych Klientów. Dzisiaj Klienci mają unikalne zapotrzebowania i chcą wyróżniać się na tle konkurencji, mają indywidualne potrzeby.

 

Nasz zespół posiadając doświadczenie w środowisku niezmiernie kompleksowym jest w stanie pomóc Państwu stworzyć i wdrożyć strategię segmentacji produktów, bazując na indywidualnych potrzebach rynkowych w Państwa otoczeniu konkurencyjnym. To pozwoli na stworzenie efektywnych procesów w łańcuchu dostaw, które sprostają wymaganiom redukcji czasów dostaw i obniżą kompleksowość obsługi, a co najważniejsze wpłyną na ekonomiczne zarządzanie kapitałem obrotowym.

Podstawowym wyzwaniem szczególnie w firmach produkcyjnych jest efektywne zarządzanie popytem i podażą. Z naszą pomocą nasi Klienci wdrażają systemy zarządzania prognozami sprzedaży w połączeniu z planowaniem produkcją. Efektywne połączenie planowania sprzedaży i produkcji pozwala na jasne skalkulowanie źródeł kosztów, określenie profilu ryzyka finansowego i połączenia z celami strategicznymi.

 

Sprzedaż, fabryki i finanse nie zawsze mają ten sam priorytet. Sprzedaż chce zwiększyć sprzedaż i zadowolić klientów - co zwykle wymaga dużej ilości zapasów. Fabryki chcą wykorzystywać swój park maszynowy tak wydajnie, jak to tylko możliwe - co oznacza długie serie produkcyjne trwające kilka zmian, a finanse chcą wysokich zysków, wydajnych operacji i niskiego kapitału obrotowego.

 

Dlatego istnieje potrzeba dostosowania powyższych elementów do wspólnego celu. Dlatego potrzebujesz procesów planowania sprzedaży i operacji (S&OP). Możemy pomóc Twojej firmie wdrożyć skuteczne S&OP poprzez:

 • Planowanie transwersalne,
 • Ukierunkowane procesy biznesowe,
 • Wspólne plany popytu i podaży dla kluczowych dostawców i klientów
 • Cyfrowe wsparcie procesu S&OP

 

 

 • ZAOPATRZENIE & ZAKUPY
 • Zaopatrzenie
 • Zakupy operacyjne
 • Zarządzanie & Rozwój dostawców

Czy w pełni wykorzystujesz pozyskiwanie i zakupy strategiczne w swojej organizacji? KAIKAKU może Ci w tym Pomóc


Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą, które pomogą Ci wykorzystać strategiczne źródła zaopatrzenia, aby uzyskać wymierne rezultaty w wydajności i efektywności Twoich zakupów. Nasi doświadczeni konsultanci dostarczają oparte na wieloletnich doświadczeniach strategie dotyczące wszystkich wymiarów pozyskiwania strategicznego, w tym:

 

 • Analiza porównawcza bieżących operacji pozyskiwania zasobów i porównanie z operacjami światowej klasy w celu zidentyfikowania kluczowych luk w wydajności.
 • Analiza rynku dostaw.
 • Opracowanie strategii zaopatrzenia, w tym dostosowanie do celów biznesowych przedsiębiorstwa
 • Modelowanie kosztów i wdrażanie programów strategicznych oszczędności
 • Strategia Digital, w tym potencjał strategicznych technologii wspomagania zaopatrzenia, takich jak automatyczne zarządzanie kontraktami i optymalizacja indeksów cenowych.
 • Wybór i negocjacje z dostawcami.
 • Rozwój dostawców

Doradzamy naszym klientom w różnych kwestiach związanych z zaopatrzeniem, w tym w definiowaniu strategii zaopatrzenia, identyfikacji oszczędności kosztów, usprawnianiu procesu realizacji zamówienia i budowaniu silnych możliwości zarządzania relacjami z dostawcami.

 

Strategiczne pozyskiwanie to zorganizowane i oparte na współpracy podejście do wykorzystywania ukierunkowanych wydatków w różnych lokalizacjach z wybranymi dostawcami, którzy najlepiej nadają się do tworzenia wartości dodanej w interfejsie klient-dostawca.

 

W ciągu ostatnich kilku dekad profesje w łańcuchu dostaw zmieniły się z "zakupów", gdzie przebywanie w „silosach” było normą, aby ewoluować w proces "zarządzania łańcuchem dostaw", gdzie praca z zespołami funkcjonalnymi ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Pozyskiwanie strategiczne jest procesem zorganizowanej współpracy , wymiany informacji i digitalizacji zintegrowanych procesów zakupowych wewnątrz całej organizacji. Dzięki stworzonej synergii rezultaty wygenerowane przez funkcje zakupowe maja bezpośredni wpływ na wydajność całego łańcucha dostaw a finalnie istotny wpływ na wynik finansowy firmy.

Przykładowo, do 70% kosztów biznesu w sektorze spożywczym to koszty zakupionych surowców i usług. Wpływ zatem na rachunek zysków i strat a w szczególności na linię profitową jest znaczący.  Wiemy o tym i wdrażamy narzędzia pozwalające na efektywne zarządzanie pośrednimi i bezpośrednimi kosztami zakupów a także zapewnienie ich redukcji.

W obecnej erze globalizacji firmy wiedzą, że kluczowi dostawcy ich towarów i usług mogą zapewnić ich przedsiębiorstwom znaczące korzyści budujące przewagę konkurencyjną w postaci niższych kosztów, wyższej jakości, terminowości i elastyczności dostaw, innowacji technologicznych i obsługi klienta. Ponieważ firmy starają się globalizować swoje firmy, muszą także zapewnić im dostępną bazę dostaw, która może również wspierać te globalne inicjatywy na nowych rynkach i przedsiębiorstwach, a także ukierunkowywać koszty poza łańcuchem dostaw.

 

Optymalnie zdefiniowana i wdrożona strategia rozwoju dostawców może spowodować znaczną poprawę wydajności dostawców, w tym:

 • Zmniejszenie wad produktu o 5 - 90%,
 • Poprawa terminowości dostaw o 6-15%,
 • Skrócenie czasu realizacji zamówienia o 30-80%,
 • Poprawa wydajności produktu o 10 - 30%
 • OPERACJA
 • Doskonałość operacyjna LEAN
 • Zarządzanie aktywami
 • Planowanie operacyjne MPS
 • Harmonogramowanie i poziomowanie procukcji - HEIJUNKA

Poprawa efektywność operacyjnej w celu zmniejszenia marnotrawstwa występującego we wszystkich procesach operacyjnych
 

Ponieważ konkurencja staje się coraz ostrzejsza, doskonałość operacyjna jest coraz ważniejsza, aby osiągnąć niższe koszty i osiągnąć lepsze strategiczne cele. KAIKAKU pomaga  przedsiębiorstwom w optymalizacji działań; usprawnić procesy dotyczące działań o wartości dodanej w celu maksymalizacji zysków. Jednocześnie pomagamy przedsiębiorstwom poprawić wykorzystanie aktywów; poprawiamy płynność aktywów ogółem w celu zwiększenia ich dochodów.

 

Co więcej, KAIKAKU oferuje najbardziej spersonalizowaną strategie Lean aby zwiększyć wydajność i elastyczność operacyjną, zwiększając w ten sposób wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Skuteczna transformacja operacyjna nigdy nie jest dziełem przypadku

Skuteczna transformacja operacyjna nigdy nie jest dziełem przypadku. Jest ona zawsze wynikiem jasnej strategii operacyjnej powiązanej ze strategią handlową ukierunkowaną na procesy ciągłego doskonalenia.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarach transformacji operacyjnych stworzyliśmy unikatowy model strategi Lean 3by3, na którym opieramy nasze transformacje. Nasz model łączy otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa wraz z diagnozą potencjału poprawy.

 

W rezultacie nasze transformacje integrują się z „DNA” organizacji ukierunkowując ją na nową strategię operacyjną, a zawarte w modelu elementy inteligencji strat pozwalają precyzyjnie oszacować potencjał poprawy wraz z kierunkami ich implementacji.

 

Głównym celem jest zintegrowanie wdrażanych transformacji w efektywne systemy zarządzania organizacją. W tworzeniu systemów zarządzania organizacją, istotnym elementem jest aktywne zaangażowanie wszystkich jej poziomów - od zarządu do  pracowników operacyjnych, dzięki czemu tworzymy synergię zaangażowania całej organizacji, która efektywnie wspiera procesy wdrożeniowe.

 

Nasze transformacje operacyjne oparte są na poniższych kluczowych założeniach:

 

 • Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo
 • Prostota
 • Zawsze jest czas, by zrobić to dobrze
 • Nie szukaj “złotego środka”
 • Nauka przez praktykę
 

Jak efektywnie zarządzasz aktywami swojej firmy?

Zwrot z aktywów (ROA) jest podstawową miarą efektywności, mierząc, jak dobrze Twoja firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysków. W międzyczasie zarządzanie łańcuchem dostaw polega na poprawie wydajności - zdobyciu przewagi konkurencyjnej poprzez usprawnienie sposobu, w jaki produkty są dostarczane do firmy, a następnie do klientów. Poprawa zarządzania łańcuchem dostaw zwiększa ROA poprzez wpływ na zysk i aktywa.

 

Podstawowa formuła zwrotu z aktywów przedstawia się następująco:

 

ROA = Zysk / Aktywa ogółem. Jeśli masz zysk w wysokości np. 50 000 PLN 400 000 PLN w sumie aktywów, wówczas ROA wynosi 0,125 lub 12,5 groszy zysku za każdy 1 PLN aktywów.

 

Z formuły wynika, że jeśli wygenerujesz większy zysk przy tej samej ilości zasobów, wskaźnik ROA wzrośnie. Jeśli możesz wygenerować taki sam zysk przy mniejszej ilości aktywów, wówczas również wzrośnie ROA. Nawet jeśli aktywa i zyski rosną, o ile zyski rosną szybciej niż aktywa, Twój wskaźnik ROA wzrośnie.

 

Część aktywów podejścia ROA również odczuwa skutki dobrego zarządzania łańcuchem dostaw. Zasoby reklamowe to zasób, więc im mniej jest nadwyżek zasobów reklamowych, które nie są sprzedane, tym niższa suma zasobów i wyższy ROA. Zapasy wymagają również zarządzania środkami trwałymi - powierzchni magazynowej, sprzętu transportowego i tak dalej. Skuteczna kontrola zapasów może zmniejszyć zapotrzebowanie na te środki trwałe, a tym samym zwiększyć ROA.

 

Analiza kosztów związanych z łańcuchem dostaw może nawet ujawnić, że można zaoszczędzić pieniądze, zlecając niektóre zadania związane z zarządzaniem zasobami - na przykład umożliwiając swoim dostawcom obsługę prac związanych z magazynowaniem półek i zapewnienie odpowiedniej podaży. Oprócz zwiększenia zysków może to pozwolić na zmniejszenie aktywów poprzez sprzedaż środków trwałych, zwiększając ROA na dwa sposoby jednocześnie.

 

Planowanie to minimalizowanie kosztów serwisu utrzymując jednocześnie balans pomiędzy zapotrzebowaniem Klienta a dostępną wydajnością naszej firmy. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie wdrożymy systemy planowania, wdrażania nowych produktów i usług z minimalnym ryzykiem i w wymaganym czasie.

 

Główny harmonogram produkcji (MPS) to plan główny lub harmonogram najwyższego poziomu używany do ustawienia planu produkcji w zakładzie produkcyjnym. Służy jako „kontrakt” pomiędzy funkcjami sprzedaży i produkcją poprzez uściślenie dat i ilości produkcji oraz bierze pod uwagę ograniczenia wydajności.

 

MPS jest podstawą do tworzenia budżetów produkcyjnych, budżety finansowe powinny być zintegrowane z planowaniem produkcji. Gdy MPS zostanie przedłużony w horyzoncie czasowym, zapewnia skuteczną podstawę do budżetowania kapitałowego. Można prognozować codzienne przepływy pieniężne w oparciu o dane wyjściowe produkcji określone w MPS.

 

MPS powinien być realistyczny i nie może być zawyżony.

 

Nasza strategia wdrażania MPS odbywa się w trzech etapach:

 

 • Opracowanie pierwszej wersji MPS
 • Szacunkowe planowanie wraz z analizą wydajności w celu zapewnienia zdolności realizacji planowanego wolumenu produkcyjnego
 • W przypadku nadmiernego obciążenia i niewystarczającego potencjału zespół S&OP dokonuje przeglądu planu MPS

Istotną rolę odgrywają tu systemy wspomagające planowanie i wytwarzanie. Niewłaściwy system może mieć dramatyczne konsekwencje i odzwierciedlenie w naszym wyniku finansowym. Nasza ekspertyza pomoże Państwu zidentyfikować potencjalne luki i zaproponujemy optymalne rozwiązanie.

 

Dzięki poziomowaniu produkcji (HEIJUNKA) nasze strategie planowania operacyjnego umożliwiają naszym klienta optymalne wykorzystanie zasobów operacyjnych wraz z analizą ich wydajności, wąskich gardeł oraz optymalnej elastyczności celem efektywnej realizacji planów sprzedażowych.

 

 • LOGISTYKA & DYSTRYBUCJA
 • Zarządzanie magazynem
 • Transport & Dystrybucja

Sieć logistyczna i dystrybucyjna, to skomplikowana „sieć pajęcza” w której jakakolwiek pomyłka posiada duży ciężar finansowy. Jest bardzo złożona, co sprawia, że przepływ produktów i materiałów od punktu do punktu w skali globalnej stanowi poważne wyzwanie dla wielu firm.

 

Dzięki stworzonemu modelowi w zakresie logistyki i dystrybucji KAIKAKU ukierunkowuje przedsiębiorstwa na drogę najbardziej skutecznej strategii przenoszenia wymaganego produktu lub usługi do wymaganego miejsca w wymaganym czasie.

 

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów, takich jak:

 

 • strategia sieci dystrybucji,
 • strategia outsourcingu logistyki,
 • pozyskiwanie dostawców usług logistycznych stron trzecich (3PL),
 • logistyczny model operacyjny,
 • optymalizacja transportu,
 • operacje dystrybucji i projektowania obiektów,
 • zamówienia na optymalizację procesów gotówkowych i systemy zarządzania transportem.

Redukując koszty jednostkowe wytworzenia oraz kapitał obrotowy pozostaje nam jeszcze optymalizacja magazynowa, która jest jednym z największych generatorów kosztów i działań bez wartości dodanej. Zidentyfikowaliśmy wiele takich procesów i działań, które ułatwią kontynuację redukcji kosztów i poprawia funkcjonalność kluczowych procesów magazynowych.

 

Zarządzanie zapasami jest stałym działaniem podlegającym ciągłej analizie i balansowaniu. Wymóg minimalizacji kosztów może konkurować z zaspokajaniem potrzeb klientów. Zrozumienie prawdziwego kosztu zapasów i straconych możliwości biznesowych wymaga holistycznego spojrzenia na cały łańcuch dostaw. Jest to konieczne w dzisiejszych globalnych łańcuchach dostaw o długim czasie realizacji, niepewnym zapotrzebowaniu klientów i niepewności w zakresie dostaw komponentów i surowców.

 

Zdolność do śledzenia i monitorowania łańcucha dostaw od końca do końca jest kluczowa, ponieważ umożliwia zrozumienie skutków i lepsze zarządzanie zakłóceniami wynikającymi ze zmieniających się wymagań klientów lub opóźnionych dostaw.

 

Dzisiaj transport i dystrybucja odgrywają kluczowa rolę. "Speed to market" jest krytyczny i miarą sukcesu rynkowego. W związku z tym projektowanie ścieżek dystrybucji i modelu łańcucha dostaw jest podstawą w każdym biznesie. Wykorzystując wiedzę ekspertów zrobimy benchmark dostępnych rozwiązań i sieci dystrybucji by zapewnić Państwa firmie kompleksową obsługę.

Masz pytania? Napisz do nas

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane