Wdrożenie

Wdrożenie

Wdrażamy zaproponowane rozwiązania i wizję przyszłości dla naszych Klientów

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikatowemu podejściu do procesu wdrażania strategii operacyjnych (Lean & Supply Chain) nasze wdrożenia po prostu się stają. Stają  się integralną częścią funkcjonowania organizacji, a co najistotniejsze utrzymują ciągły rozwój przewagi konkurencyjnej.

 

Głównym elementem naszych wdrożeń jest pragmatyczne budowanie świadomości zmian poprzez prace u podstaw wraz z kompetencjami przywódczymi,  oraz tworzenie struktur i systemów organizacji samouczącej się dzięki wypracowanym podejściom i metodologiom.

 

Nasze wdrożenia angażują całą organizację w procesy wdrożeniowe poprzez rzeczowe warsztaty gwarantujące sprawny proces zarządzania zmianą. Prostota na początkowym etapie wdrażania zmian jest czynnikiem w istotny sposób poprawiającym osiągniecie założonego rezultatu.

 

 

Struktura naszych wdrożeń składa się z pięciu podstawowych etapów:

 • DIAGNOZA

  DIAGNOZA

 • PLANOWANIE

  PLANOWANIE

 • WDROŻENIE

  WDROŻENIE

 • INTEGRACJA

  INTEGRACJA

 • STABILIZACJA

  STABILIZACJA

 

Analiza potencjału poprawy przeprowadzona na bazie audytu inteligencji strat w kluczowych procesach organizacji m.in. P&L, COGS, OEE, produktywność, straty materiałowe - Bilans Materiałowy, straty logistyczne i magazynowe, koszty utrzymania ruchu, wraz z identyfikacją potencjału systematycznych oszczędności.

 

Zdefiniowanie mapy drogowej zawierającej pełny kontekst strategii operacyjnej (Lean & Supply Chain) wraz z aspektami komunikacji i zarządzania zmianą.

 

Bazując na potencjale poprawy organizacji wynikającej z Etapu Diagnozy wraz z analizą kontekstu biznesowego & strategii handlowej uruchamiamy strukturalne cykle grup skoncentrowanej poprawy.

 

Integracja struktur ciągłego doskonalenia  z systemami dziennego zarządzania (Shop Floor Management). Powiązanie inicjatyw ciągłej poprawy i eliminacji marnotrastwa wraz z procesem rozwiazywania problemów w integralną strukturę sterująca całą organizacją.

 

Okresowe audyty oceniające stabilność wróżonych systemów ukierunkowują organizacje wraz z jej procesami na drodze wyznaczonej strategii poprzez definiowane działania doskonalące wraz z analizą porównawczą konkurencji.

Masz pytania? Napisz do nas

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane